Dergesa

Dërgesat dhe kthimet

Dërgesa e paketës suaj

Pakoja juaj proçesohet brenda dites dhe dergohet ne poste. Nga momenti qe dergohet ne poste vonon minimalisht 24 ore te vije ne adresen tuaj. 

Ne raste kur klienti nuk pergjigjet deri ne 5 dite te ndryshme, tentohet kontaktimi nga ana jone me klientin nese nuk pergjigjet kalon ne statusin e refuzimit.

Nderrimet behen ne varsi te problematikes se produktit, zakonisht proçesohen brenda dites ne bashkpunim me posten:

per me teper kontaktoni

Tel: 0696060276 Email: kozmetiksinani@gmail.com